Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NMI

Magyar Szemle

A KÖVETKEZŐ SZÁMUNK TARTALMÁBÓL: Varga Mihály - A nemzeti függetlenség visszaszerzése

"Mindannyian tudjuk azonban, hogy manapság is nagy küzdelmeket kell folytatnunk bel- és külpolitikai téren egyaránt, és sok esetben egyedül érezhetjük magunkat, amikor a magyar identitást, hazánk politikai és gazdasági függetlenségét akarjuk megerősíteni, megőrizni. Pedig éppen ezeket az elveket követve értük el eredményeinket, nyertük vissza minden téren függetlenségünket, teremtettük meg nemzeti egységünket, és küzdöttünk meg a gazdasági válság következményeivel is."

S. Király Béla

Molnár Tamás francia arcéle

"Molnár szerint napjaink 'eredetisége' – szemben a nyugati sztereotípiával – abban áll, hogy a harmadik világ visszatér az antik mintákhoz: a monolitikus, antiplurális, antiparlamentáris, vagyis az autoriter rendszerekhez. Khomeini „eredetibb” – írta –, mint az iráni sah, Giscard d’Estaing vagy Ronald Reagan. A harmadik világ rezsimjei nyugatias, moralizáló, leminősítő értékítéleteinktől függetlenül jól tartják magukat a divatos harmadikvilág-elemzők (tiers-mondialistes) jövendöléseitől nem zavartatva."

Miskolczy Ambrus

Titkos vita a román nép eredetéről és honfoglalásáról 1958-ban

"Dobrovits Aladár (a kiváló egyiptológus) órán mesélte nekünk, hogy egyszer meg is kérdezte konyakozás közben Constantin Daicoviciut: 'Te, Szilárd, miért vallod azt a dáko–román marhaságot?' Mire a válasz: "Ha kell, én azt is bebizonyítom, hogy a románok a kínaiaktól származnak.'"

Szenti Tibor

Részletek a vásárhelyi Puszta múltjából (1. rész)

"Négy évvel a második világháború kitörése előtt, egy Isten háta mögötti pusztaságban rendezett, példaértékű író-paraszt találkozó, ahol nemcsak a szegényparasztság, hanem a középbirtokos gazdák is hangot adtak elégedetlenségüknek, figyelemre méltó volt."

Sárközi Mátyás

„Ezer író Nyugatra tart” – 1956

"Az 1956-os forradalom november 4-én kezdődő leverésével egyidejűleg mintegy 200 ezer magyar menekült hagyta el az országot. A római disszidálása után 1951-ben a BBC Magyar Osztályára került Cs. Szabó László a Münchenben megjelenő Látóhatár 1957. évi első számában írta: 'Ezer író Nyugatra tart, mondogatom magamnak, amióta a menekülés folyik. Ezer író, és mind húszesztendős.'"

Kodolányi Gyula

Haza a magasban – A magyar emigráció szellemi hozadéka

"Ezek a láthatatlan hálózatok az idő haladásával egyre célirányosabban működtek. Párizs, London és New York magyarjai már állandóan egyeztetik munkájukat, és segítik az itthon kibontakozó ellenzéket a 70-es évek végétől kezdve akár az erdélyi vagy felvidéki magyarság, akár a politikai horizont tágítása ügyében."