Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
OTP Bank
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NKA
Prima Prissima díj 2003
EEM
Magyarország Barátai Alapítvány

Petrik Béla

Egy különös utazás dokumentumai - Magyary Zoltán 1935-ös szovjetunióbeli tanulmányútja

"A sztálini rendszer egy egészen megdöbbentő aspektusa bontakozott ki. A fenti személyeket ugyanis az kötötte össze, hogy mindegyiküket kivégezték. Magyary a szovjet útja után két-három évvel nem találkozhatott volna azokkal, akikkel tanulmányútja során megbeszéléseket folytatott. Nem a Magyaryékkal való találkozás miatt végezték ki őket, „csak” az 1937-38-as sztálini vérengzés áldozatai lettek Kémkedés, nacionalista, ellenforradalmi, trockista szervezetben, terrorista szervezetben való részvétel, kártékony-terrorista tevékenység, fegyveres ellenforradalmi összeesküvés koncepciós vádja miatt végeztek velük. Rákosiéknak példát mutattak a Magyarországon tomboló kommunista diktatúra ötvenes évek eleji vérengzéseihez."

Patrick Modiano

Beszéd a Nobel-díj átvételekor (Részletek)

"Sajnos, úgy tűnik, hogy az elveszett időt már nem lehet Marcel Proust erejével és őszinteségével felidézni. Az a társadalom, amelyet megjelenített számunkra, egy stabil, 19. századi társadalom volt. Proust emlékezete a múlt legapróbb részleteit is képes felidézni, amely egy élő kép erejével hat. Napjainkban az emlékezet már kevésbé biztos önmagában, és folyamatosan küzdenie kell a felejtés, az amnézia ellen. A felejtés súlyos rétegei alól csak a múlt szórványait, elmosódó, alig érzékelhető emberi sorsok meg-megszakadó nyomait tudjuk kimenteni. Kétségtelenül az a regényíró hivatása, hogy a nagy fehér lapok előtt állva életet leheljen azokba a dermedt szavakba, amelyek jéghegyekként sodródnak, merülnek a felejtés óceánján."

Entz Géza Antal

Radocsay Dénes: Mérték és példa

"A 'ki kit győz le?' politikai maximájának világában ugyanis az volt a fő kérdés, hogy ki az adott tudományterület legfőbb őrtállója? Ez abban az időben Fülep Lajos lett, aki a 20. század fordulójának szellemi forrongásában az akkori baloldal rokonszenvét is kiváltó szerepe, a Tanácsköztársaságban vállalt közreműködése és belső emigrációja a Horthy-korszakban, mutatis mutandis Kodály Zoltán akkori szerepéhez hasonlóan, alkalmassá tette arra, hogy ezen a poszton a rendszer legitimációs igényeit kielégítse és az érinthetetlenség kivételes privilégiumát is mindvégig biztosítsa. Fülep Lajos szellemi és emberi formátumának köszönhető, hogy ezt a szakmánk történetében példátlan hatalmat a tudományos értékteremtés javára használta föl."

Pápai Luca interjúalanya Balogh Ákos Gergely

Digitális szakadék: Ki építi a hidat?

"Egy új technológia megjelenésekor a korai elfogadók, korai többség viszonyulásának sebességétől is függ, hogyan alakul a technológiát használók és nem használók tábora, azaz a szakadék két partján állók tömege. Az időbeliségen belüli elhelyezkedésnek is van jelentősége. A mostani harmincasok ugyan már életük részének tekintik a számítógépet, de soha nem tudják olyan természetességgel integrálni az életükbe, mint a náluk akár csak tíz évvel fiatalabbak. A digitális világba születés ugyanakkor magában hordozza annak veszélyét, hogy elbizonytalanodik, meggyengül az illető kapcsolata a létező valósággal: csak ebben a digitális világban tud vagy szeret élni és gondolkodni, és beleeshet az új analfabetizmus betegségébe."

1% Metafizika - Kodolányi Judit válogatása

1944-1945 - Kodolányi Gyula válogatása