Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
OTP Bank
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NKA
Prima Prissima díj 2003
EEM
Magyarország Barátai Alapítvány

Munkácsi Ernő

Hogyan történt? (Részlet)

"A gyanú azonban tovább élhetett a kormányzó környezetében! Vajjon el fog-e vonulni a vérre és zsákmányra éhes banda? Hátha megkísérlik a puccsot és a kormányzót félreállítják? Ezért július 5-éről 6-ára virradó éjjel és másnap olyan határozott lépések történtek, amelyek a magyar szuverénítás újjáéledésének jelei voltak és amelyre példa március 19-e óta nem volt."

Tüskés Anna interjúalanya Kalász Márton

A vendégem leszel - Interjú Kalász Mártonnal Illyés Gyuláról

"Illyés költészetének állandó olvasója vagyok. Most a bölcs, idős Illyésnek a költészetét olvasom többnyire, de a korai műveket is újra meg újra olvasom. Illyésben megmaradt az a modern gondolkodású én is, aki magyarnak vallva magát európai volt. Európa számomra Illyés Gyula volt."

Kodolányi Gyula,Nick Thorpe interjúalanya Roska Tamás

Egy másféle digitális szakadék

"Max Scheler német filozófus azt mondta, a filozófia 'a lényeg szeretete'. A 'lényeg szeretete' pedig azt jelenti, hogy a különböző tudományterületeken szükségünk van bizonyos mértékű absztrakcióra ahhoz, hogy megértsük a tágabb összefüggéseket. Különben leragadunk a részleteknél."

Nicholas T. Parsons

Szakképzett osztrák

"Nem vitás, hogy a helyesen gondolkodó osztrák egy általános európai irányvonalat követ: a patriotizmus megnyilvánulásai számos értelmiségit bosszantanak vagy ejtenek zavarba szerte a kontinensen. Azonban a jelek szerint már a baloldalon is többen újragondolják a dolgokat,és – talán bizonyos politikai fejlemények nyomására – árnyaltabb felfogást kezdenek kialakítani.."

Monostori Imre

A bensőleg gazdag állampolgár - A népművelés és nemzetnevelés eszményei Németh László gondolkodásában

"Németh László felfogása szerint ugyanis a kultúra 'nem tudás, nem művészi produkció, hanem valami életet szabályozó elv, amely egy embercsoport minden tagjának belső mágnese, irányítója'."

Bod Péter Ákos

Miért nem részesültünk Marshall-segélyben 1989-ben?

"Kelet-Közép-Európa számára nem nyílt meg 1990-ben és a rákövetkező válságévekben olyasféle segélyprogram, mint amilyen a Marshall-terv volt az abban részt vevő európai nemzeteknek 1947-től. A történelem köztudomásúlag nem ismétli meg magát, de itt a térségben mégis azt vártuk és sürgettük 1989-ben."