Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NMI

Magyar Szemle

Elérhetőek a Magyar Szemle 1994-es, 1995-ös, 1997-es és 1998-as évfolyamai

Kedves Olvasóink! Az elmúlt hónapokban négy újabb, még a digitális korszak előtti Magyar Szemle-évfolyamot dolgoztunk fel, ezúttal az 1994-es, az 1995-ös, 1997-es és az 1998-as esztendők számait. Arra kérjük Olvasóinkat, hogy olvassák a frissen feltöltött, mintegy 4800 oldalnyi anyagot. A még hiányzó évfolyam (1996) digitalizálását folytatjuk.

S. Király Béla

Molnár Tamás francia arcéle

"Molnár szerint napjaink 'eredetisége' – szemben a nyugati sztereotípiával – abban áll, hogy a harmadik világ visszatér az antik mintákhoz: a monolitikus, antiplurális, antiparlamentáris, vagyis az autoriter rendszerekhez. Khomeini „eredetibb” – írta –, mint az iráni sah, Giscard d’Estaing vagy Ronald Reagan. A harmadik világ rezsimjei nyugatias, moralizáló, leminősítő értékítéleteinktől függetlenül jól tartják magukat a divatos harmadikvilág-elemzők (tiers-mondialistes) jövendöléseitől nem zavartatva."

Miskolczy Ambrus

Titkos vita a román nép eredetéről és honfoglalásáról 1958-ban

"Dobrovits Aladár (a kiváló egyiptológus) órán mesélte nekünk, hogy egyszer meg is kérdezte konyakozás közben Constantin Daicoviciut: 'Te, Szilárd, miért vallod azt a dáko–román marhaságot?' Mire a válasz: "Ha kell, én azt is bebizonyítom, hogy a románok a kínaiaktól származnak.'"

Szenti Tibor

Részletek a vásárhelyi Puszta múltjából (1. rész)

"Négy évvel a második világháború kitörése előtt, egy Isten háta mögötti pusztaságban rendezett, példaértékű író-paraszt találkozó, ahol nemcsak a szegényparasztság, hanem a középbirtokos gazdák is hangot adtak elégedetlenségüknek, figyelemre méltó volt."

Sárközi Mátyás

„Ezer író Nyugatra tart” – 1956

"Az 1956-os forradalom november 4-én kezdődő leverésével egyidejűleg mintegy 200 ezer magyar menekült hagyta el az országot. A római disszidálása után 1951-ben a BBC Magyar Osztályára került Cs. Szabó László a Münchenben megjelenő Látóhatár 1957. évi első számában írta: 'Ezer író Nyugatra tart, mondogatom magamnak, amióta a menekülés folyik. Ezer író, és mind húszesztendős.'"

Kodolányi Gyula

Haza a magasban – A magyar emigráció szellemi hozadéka

"Ezek a láthatatlan hálózatok az idő haladásával egyre célirányosabban működtek. Párizs, London és New York magyarjai már állandóan egyeztetik munkájukat, és segítik az itthon kibontakozó ellenzéket a 70-es évek végétől kezdve akár az erdélyi vagy felvidéki magyarság, akár a politikai horizont tágítása ügyében."