Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
OTP Bank
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NKA
Prima Prissima díj 2003
EEM
Magyarország Barátai Alapítvány
Danube Institute

Gróh Gáspár

Egy betöltött küldetés – Hetven éve ment el Bartók Béla

"A parasztzene gyűjtésének csak az egyik része volt a tudományos szenvedély, a zene iránti elkötelezettség maga. A kimerítő gyűjtőutaknak megvolt a maguk másfajta hozadéka is: a falvak világának, a távoli vidékeken megmaradt ősi, természeti életformáknak megismerése. 'Tévednek. akik azt hiszik, hogy ezeknek a földből kisarjadzott erőknek a helyszínen való tanulmányozása, köznapi nyelven szólva: a népdalgyűjtés valami rettentően fáradságos, lemondással és áldozattal járó munka volt.'"

Hungarian Review interjúalanya Kodolányi Gyula

1990. május: Antall József kormányt alakít – A Hungarian Review interjúja 1. rész

"Amikor 1989 októberében Antall Józsefet a legnagyobb ellenzéki párt, az MDF elnökévé választották, ő megkért, hogy fokozottabban legyek aktív az MDF külügyeiben, diplomáciai és sajtókapcsolataiban. Ezekben addig is sokat fáradoztam, valamint állandó meghívottja voltam az MDF elnökségi üléseinek, de időm egy részét akkor már két éve elvonta, hogy meglehetősen tevékeny voltam a dunai vízlépcsőrendszer felépítése elleni politikai mozgalomban is."

Jeszenszky Géza

Az Antall-kormány külpolitikai programjáról 1. rész

"Az 1989-90-es rendszerváltozással a magyar történelmet szinte végigkísérő balsors megenyhülni látszott, de ahhoz, hogy az új világtörténelmi korszak kínálta lehetőségekkel a nemzet élni tudjon, el kellett kerülni a balítéletek csapdáját, meg kellett próbálni megoldást találni a magyar külpolitika tartós, feloldhatatlannak látszó dilemmáira. Hogyan néztek ki ezek a problémák az 1990-es évek elején, a politikai rendszerváltozás beteljesülésekor?"

Csaba László

Föderális Európa, vagy „nemzetek Európája”? – A pénzügyi válság kezelésének rendszerbeli következményeiről

"Ez a cikk azt a feloldhatatlan ellentétet vizsgálja, ami az Európai Uniót mai formájában létrehozó Lisszaboni Szerződés és a 2009-2015 közti időszakban végbevitt válságkezelő intézkedések közt jött létre. Míg az előbbi határozottan a kormányköziség, utóbbiak a nemzetekfelettiség talaján állnak. A feszültség rövid távon pragmatikus kompromisszumoknak látszó lépéseket jelent, amelyek jellegükben alapvetően módosítják az unió politikai lényegét."

Bank Barbara,Horváth István

Jelentés a buda-déli internálótáborról – Mindszenty József beszámolója az Illyés-hagyatékban

"Az embertelen állapotokat személyesen is felmérte és megvizsgálta Mindszenty József bíboros: több személytől és több helyről is informálódott, ő maga is bent járt nemegyszer a buda-déli táborban. Többször írt levelet a miniszterelnökhöz, a belügyminiszterhez és az igazságügy-miniszterhez az internáltak embertelen elhelyezését, bánásmódját és a táborok túlzsúfoltságát illetően. Ezekre a kérelmekre, beszámolókra megnyugtató választ nem kapott, sajnos az internáltak helyzete sem javult számottevően."