Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
OTP Bank
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NKA
Prima Prissima díj 2003
EEM
Magyarország Barátai Alapítvány

Bod Péter Ákos

Európai közgazdaságtan? Magyar iskola – újra? – Gondolatok Csaba László könyve kapcsán

"Érvényes a kérdés: lehet-e jelenleg mások, nevezetesen a kelet-közép-európai térség úgynevezett tranzíciós országai számára modell, vagyis mind a gazdaságelmélet, mind a gazdaságpolitikai gyakorlat vonatkozásában követendő példa a szociális piacgazdaság. A kétely jogos, tekintettel arra, hogy a modell magában Németországban fokozatosan háttérbe szorult. Én úgy látom, hogy e modell számos társadalmi és gazdasági építőelemét nagyon is jól lehetne alkalmazni az EU új tagállamaiban, pontosan azok korábbi tervgazdasági háttere miatt."

Mészáros Máté

Mester Miklós zsidómentő tevékenysége

"Mester Miklós lehetőségeihez mérten, nagyon hasznosan és életét nem féltve vetette bele magát az ellenállási mozgalmakba és a zsidómentésbe, olyan szorongatott, nehéz időszakokban, amikor a Gestapo embereket rabolt el, miniszteri utasítás ellenére is minden gond nélkül deportáltak embereket a nácikhoz hű csendőrök. Mester Miklós kétségkívül megérdemli, hogy az utókor ápolja emlékét. Nem véletlen, hogy emlékiratai bemutatásához 2012-ben a Holokauszt Múzeum adott otthont."

Nagy Mihály

Lelőhely nélküli lelet? – Meddig ül még átok a Seuso-kincsen? 1. rész

"A másik tényező, amit észben kell tartanunk, az a Seuso-kincs összetettsége, ami nem csupán azt jelenti, hogy sok tárgyból áll, hanem azt is, hogy némely tárgyak készletet alkotnak, és hogy ez a viszonylag rövid idő alatt kialakult gyűjtemény valaha egyetlen családhoz tartozott. Egyediség, ritkaság, egy készlet darabjainak összetartozása: olyan belső értékek, amelyeket a piac az árak alakításában mindig is elismert. Ráadásul a Seuso-kincs nem csupán gyűjtemény, hanem ennél több, egy a történelem során felhalmozódott és feliratokat tartalmazó régészeti leletegyüttes."

Norman Doidge

Az agyunkra ment szex – Az internetes pornográfia és az agy

"Az a gondolat, hogy a szexuális hajlamok valójában szerzett irányultságok, nem csak a józan észnek látszik ellentmondani, hanem az evolúciós pszichológusok azon tételének is, miszerint a nemi vágy és tárgyai az evolúció több százezer éve nagyjából változatlan termékei, lévén, hogy az agy szerkezete és funkciói – vagyis „áramkörei” – alapvetően állandóak. Nemrégiben viszont fény derült arra, hogy az agy nem csak képes változásokra, hanem egyenesen e változások révén működik. Az agynak azt a tulajdonságát, melynek révén képes strukturális és funkcionális változásokra, 'neuroplaszticitás'-nak nevezzük."

Entz Géza Antal

Németh Miklós, a békés átmenet miniszterelnöke

"A kommunista rendszer működésképtelensége ugyanis közgazdasági tekintetben már a kezdeteknél kiderült: először a Szovjetunióban, a NEP-korszakban, és valamennyire ennek analógiájaként nálunk 1953-ban, amikor szovjet nyomásra, sőt egyenes utasításra Nagy Imre lett a miniszterelnök. Ez azonban mindjárt egy reformközgazdász nemzedék színrelépését is jelentette, természetesen az adott helyzet korlátai között. A következő fontos szakasz, amelyben ez a szakembergárda új elemekkel is kiegészült, az 1968-as új gazdasági mechanizmus előkészítőjeként lépett fel."

Szabó Éva Eszter interjúalanya Vizi E. Szilveszter

A híd tudomány, közélet és országimázs között

"Az apokaliptikus borúlátás, a pesszimizmus, a semmi-se-jó érzete ma főleg azokat jellemzi, akik nem hisznek az emberi alkotóképesség megújulásában, akik lenézik a tudomány jövőt formáló erejét. Akik nem mérik fel, hogy a természet, a világ megértése, megismerése (a kutatás), korunk technikai csodáinak megértése (az ismeretterjesztés) az emberekben bizalmat kelt, a jövőbe vetett hitüket erősíti, és ezzel egyben csökkenti a mának élés vágyát, a fogyasztás mindenekelőttiségét."