Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NMI
Hungarian Review

A Baross Gábor Társaság állásfoglalása a közigazgatási rendszer átalakításáról


A közigazgatási rendszer átalakításáról
 
 
A Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság 2010. október 26-i vitaestjén – több mint 100 fő jelenlétében – a magyar közigazgatás állapotát és fejlesztési elgondolásait vitatta meg dr. Gál András Levente, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának vitaindító előadását követően.
A közigazgatás hatékonysága és szakszerűsége sokat romlott a megelőző években az átgondolatlan reformok, a tisztviselői munka átpolitizálása és az állam felső köreiből áradó erkölcsi romlás miatt. Az uniós csatlakozástól modernizáló, megújító és transzparencia-növelő hatást vártunk, de e vonatkozásban is mélyen a lehetőségek alatt teljesített a szocialista-szabaddemokrata kormányzat, amelyre mindvégig tisztázatlan és ellentmondásos államfelfogásvolt jellemző.
Ebben a helyzetben társadalmunk közügyek iránt érdeklődő tagjai és a magyar gazdasági élet szereplői nagy várakozással tekintenek az új kormánynak a közigazgatásra, és általában: az állam működtetésére vonatkozó tervei elé. A Baross Gábor Társaság támogatja az állami feladatok és a közintézmények gondos számbavételét, kataszterét, az ennek keretet adó „Magyary-tervet”. Komoly történelmi hagyományainkból, korábbi sikeres közigazgatás-modernizálási korszakainkból inspirációt nyerhet az új kormányzat a közigazgatás szükséges átalakításához, amelynek az előadásból megismert koncepciója bizakodásra ad okot.
Társaságunk különböző szakterületeket és hivatást képviselő tagsága osztja azt a rendező elvet, hogy hazánknak hatékony államra van szüksége, amelynek erejét nem a tisztviselők nagy száma vagy az állami újraelosztás nagy hányada adja, hanem a szakszerűség, a tisztesség és a nemzet iránti elkötelezettség értékrendjén nyugvó jól szervezett közigazgatás.
Az eddigi, máris jelentős szervezeti változások és a folyamatban levő nagy horderejű átalakítások kapcsán Társaságunk fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a társadalom és a gazdaság igényli a jogszabályi stabilitást, az állami szervezetek áttekinthetőségét és a szabályok egyértelműségét.
A közigazgatás tisztességébe, szakszerűségébe vetett bizalom meggyengült az elmúlt években, holott a versenyképes gazdaságnak és általában is az élhető társadalomnak mind a központi, mind a helyi szinten elengedhetetlen eleme a megfelelő hatékonyságú állam és az ebbe vetett hit.
A Társaság úgy ítéli meg, hogy ez a hit visszaszerezhető, ha a mai átmeneti viszonyok lezárultával a korábbinál takarékosabb, teljesítményelvű és ügyfél-központú közigazgatás alakul ki, amelyben a politikai megbízhatóság és a személyes kötődések szempontjai helyett a hatékonyság, a tisztesség és a nemzet iránti elkötelezettség elve lesz meghatározó.
 
Budapest, 2010. október 28.

Baross Gábor Társaság nevében
 
Dr. Bod Péter Ákos elnök
Dr. Pakucs János ügyvezető elnök
Dr. Halzl József társelnök
Dr. Papanek Gábor társelnök
Dr. Závodszky Péter alelnök


« vissza