Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NMI
Hungarian Review

A Magyar Szemle tematikus és betűrendes mutatója 2008

 

A MAGYAR SZEMLE SZERZŐI BETŰRENDES MUTATÓJA

 

2008

 

BAÁN László: Kis Magyar Projekció. Válasz Szilágyi Mártonnak - [augusztus] 174. p.

BABITS Mihály: Erkölcs és iskola - [december] 134. p.

BALLA Bálint: Intellektuális és tudományos illetékesség. Kende Péter nyolcvanéves (A párizsi toronyőr - Kende Péter 80. születésnapjára. Szerk. Gábor György Márton László, Vásárhelyi Mária, Volosin Hédi. Budapest, 2007.) - [december] 163. p.

BAROSS GÁBOR TÁRSASÁG Állásfoglalása a hazai energiaellátási kérdésben és a nemzeti vagyonról - [december] 194. p.

BAROSS GÁBOR TÁRSASÁG: Állásfoglalás a hazai birtokrendszerről, birtokpolitikáról - [június] 211. p.

BERMAN, Harold J.: Világjog - A Szentlélek ökumenikus jogrendszere - [augusztus] 7. p.

BOD Péter Ákos: A szegények bankja - [október] 155. p.

BOD Péter Ákos: A válság, amit elkerülhettünk volna - [december] 183. p.

BOD Péter Ákos: Kik azok a spekulánsok, és mit akarnak? - [augusztus] 162. p.

BOD Péter Ákos: Mialatt minálunk a változatlan fortyog... - [február] 169. p.

BOD Péter Ákos: Polgár-teremtés - [április] 172. p.

BOD Péter Ákos: Reform? - [június] 195. p.

BÖRSCH-SUPAN, Helmut: Műemlékvédelem és múzeumügy - [december] 126. p.

BÖSZÖRMÉNYI Nagy Gergely: Külföldi folyóiratokból (Összeállítás) - [április] 182. p.

BÖSZÖRMÉNYI Nagy Gergely: Külföldi folyóiratokból (Összeállítás) - [június] 203. p.

BÖSZÖRMÉNYI Nagy Gergely: Külföldi folyóiratokból (Összeállítás) - [augusztus] 167. p.

BRENNER János: Német bizonytalanságok - [június] 185. p.

CZAKÓ Gábor: Nyelvünk ős-számtudománya - [április] 129. p.

CSABA László: Merre tovább, Európa? - [június] 35. p.

CSERKÚTI Gábor: Külföldi folyóiratokból (Összeállítás) - [augusztus] 167. p.

CSERKÚTI Gábor: Külföldi folyóiratokból (Összeállítás) - [április] 182. p.

CSESZKA Éva: Gazdasági perek a Rákosi-rendszerben - [december] 30. p.

DEME Tamás: Ha a világnézet is pótlék lesz... avagy a felnőtté nem váló társadalom - [február] 71. p.

DOMONKOS Mátyás levele Csernus Tiborhoz (Sebestyén Ilona közlése) - [február] 133. p.

DVORSZKY Hedvig: A magyar festészet napja - [október] 132. p.

EGEDY Gergely: Az amerikai konzervativizmus gyökerei: „a föderalista” és John Adams - [február] 18. p.

EGEDY Gergely: Legitimizmus és konzervativizmus (Békés Márton: A becsület politikája. Gróf Sigray Antal élete és kora. Magyar Nyugat Könyvkiadó, 2007.) - [október] 121. p.

FÁY Zoltán: A pápa szíve - [október] 128. p.

FÁY Zoltán: Assisi áhítat - [június] 160. p.

FÁY Zoltán: Egyház a válságban - [december] 159. p.

FÁY Zoltán: Glóbusz-problémák és a Vatikán - [február] 146. p.

FÁY Zoltán: Kettős pofon - [augusztus] 150. p.

FÁY Zoltán: Tudomány, ateizmus, tudományos ateizmus - [április] 153. p.

FERCH Magda: Homlokunktól fölfelé. Domokos Mátyás könyvéről (Domokos Mátyás: A metafizikus költészetről. Rádió-előadás. Albert Zsuzsa utószavával. Nap Kiadó, Bp., 2008.) - [október] 112. p.

FERCH Magda: Szellemi vagyonvesztés. L. Simon László kötetéről (L. Simon László: Versenyhátrány. A /kultúr/politika fogságában. Bp. 2007.) - [augusztus] 135. p.

FERCH Magda: Újabb pert indít az Iparművészeti Múzeum leváltott főigazgatója - [augusztus] 185. p.

FÜLEP Lajos: Pusztul-e a magyarság? - [augusztus] 126. p.

GÁSPÁR G. János: „A gazdaság!” és valami más - [augusztus] 153. p.

GÁSPÁR G. János: Gödörben - [február] 161. p.

GÁSPÁR G. János: Hazugságok ára - [december] 175. p.

GÁSPÁR G. János: Két hónapos éjszaka a népszavazás után - [június] 189. p.

GÁSPÁR G. János: Miről szólt a népszavazás - [április] 164. p.

GÁSPÁR G. János: Búcsú a miniszterelnöktől - [október] 146. p.

GRANÁSZTÓI György: A magyar külkapcsolati stratégia kulturális keretéről - [június] 7. p.

GRANASZTÓI György: Harag és düh - [április] 3. p.

GRANASZTÓI György: Haszontalan, örök érzések - [február] 3. p.

GRANASZTÓI György: így láttam... Megjegyzések Granasztói Pál naplórészletéhez - [október] 67. p.

GRANASZTÓI György: Kilátás a válsághegyről - [december] 3. p.

GRANASZTÓI Pál: Patriótává forrósított. Visszaemlékezés 1956 októberére - [október] 72. p.

GRÓH Gáspár: „Amit megéltem, az voltam én”. Csoóri Sándor nem rejtett önarcképe - [augusztus] 128. p.

GRÓH Gáspár: Civilek a nemzetpolitikában. Születésnapi beszélgetés Halzl Józseffel, a Rákóczi Szövetség elnökével - [december] 53. p.

GRÓH Gáspár: Egy polgár „vallomása és búcsúja” (Granasztói Pál: Vallomás és búcsú) - [február] 138. p.

GRÓH Gáspár: Életmű a határon. Granasztói Pálról - [december] 147. p.

GRÓH Gáspár: Nosztalgia vagy emlékezés? - [június] 3. p.

GRÓH Gáspár: Összetartozó világok. Beszélgetés Balog Zoltánnal - [április] 9. p.

GRÓH Gáspár: Sorsrakészség. Görömbei András új kötetéről (Görömbei András: Azonosságtudat, nemzet, irodalom. Nap Kiadó, Bp., 2008.) - [október] 116. p.

GYULAI György: Két választás Közép-Európában - [február] 176. p.

HAAS György: A magyar demokrácia diplomatája: Auer Pál - [október] 83. p.

HAAS György: Egyoldalú, fegyveres határrevízió a déli végeken - [április] 121. p.

HERCZEGH Géza: In memoriam Géczi Lajos (1926. V. 30. - 2098. VIII. 14.) - [október] 165. p.

ILLYÉS Mária: Bisztrai Farkas Ferenc emlékezete (Aki nem ír, hanem úr - Bisztrai Ferenc emlékezete - Tanulmányok, visszaemlékezések, dokumentumok. Válogatta és szerkesztette Farkas Judit. Bp., 2007.) - [június] 151. p.

JESZENSZKY Géza: A nemzetnevelő történetíró. 125 éve született Szekfű Gyula - [október] 3. p.

JESZENSZKY Géza: Kényszerpálya, alternatíva és bűnbakok a 20. század magyar külpolitikájában - [június] 17. p.

JUNG, Carl Gustav: Az alkímiai konjunkció - [február] 136. p.

KÁDÁR Béla: Bűnbeesés után megújhodásra várva - [december] 10. p.

KAISER, Hans: Egy magyarul európai élet. Méltatás Mádl Ferencről a Wartburg-díj átadásán - [február] 7. p.

KERTÉSZ Gábor: Szabad mandátum kontra frakciófegyelem - [augusztus] 45. p.

KESERŰ Katalin: Egy műhelyről és a művészet társadalmi jelenlétéről. Könyvbemutató (Üzenet. A Gödöllői Iparművészeti Műhely 10 éves, jubileumi kiállítása. Szerk. Kecskés József, Katona Szabó Erzsébet. Gödöllő, 2008.) - [december] 136. p.

KESERŰ Katalin: Érték, művészet - [április] 85. p.

KISS Álmos Péter: Az új terrorizmus - [június] 61. p.

KISS Sándor, M.: A lét terei II. rész - [június] 76. p.

KISS Sándor, M.: A lét terei. Menczer Gusztáv könyvéről. I. rész - [április] 31. p.

KODOLÁNYI Gyula: Középületek, államiság, állam - [augusztus] 3. p.

KOPP Kristóf: Külföldi folyóiratokból (Összeállítás) - [április] 182. p.

KUBINSZKY Mihály: A helyiérdekű vasutak országos jelentősége - [február] 151. p.

KUBINSZKY Mihály: Az Orczy tér - [április] 158. p.

KUBINSZKY Mihály: Bécsben főpályaudvar épül - [december] 167. p.

KUBINSZKY Mihály: Egynapos látogatás Ptuj-Poetovióba - [június] 176. p.

KUBINSZKY Mihály: Száz éve született Granasztói Pál - [december] 141. p.

KULIN Ferenc: Szempontok egy nemzetpolitikai stratégiához. 1. rész - [augusztus] 24. p.

KULIN Ferenc: Szempontok egy nemzetpolitikai stratégiához 2. rész - [október] 9. p.

LÁSZLÓFFY Aladár: A szalmaláng s az erdőtűz között. Szilágyi István hetvenéves - [október] 109. p.

LÁSZLÓFFY Aladár: Kant, kantin, karantin – [augusztus] 118. p.

LÁSZLÓFFY Aladár: Szél-jegyzetek avagy az „öntudat kopár öröme” - [június] 139. p.

LÁZÁR Gergely: Külföldi folyóiratokból (Összeállítás) - [április] 182. p.

LÁZÁR Gergely: Külföldi folyóiratokból (Összeállítás) - [augusztus] 167. p.

LÁZÁR Gergely: Külföldi folyóiratokból (Összeállítás) - [június] 203. p.

LÓSKA Lajos: Textiles rajzok - rajzos textilek. Hauser Beátáról - [augusztus] 139. p.

MAGYAR SZEMLE Szerkesztőség jegyzete - [augusztus] 189. p.

MAGYAR SZEMLE Szerkesztősége: Fasang Árpád 1942–2008 - [április] 181. p.

MAKKAI Sándor: Klasszikus magyar esszé. (Bánffy Miklós: Erdélyi történet. Erdélyi Helikon, 1940. 9-10.sz.) - [június] 127. p.

MÁRAI Sándor: Ajándék a végzettől - [október] 107. p.

MATTHEWS, John R C.: A Nyugat titkos szellemi Marshall-terve. II. rész - [február] 41. p.

MELLÁR Tamás: A mai válság természetrajzához - [december] 19. p.

METZ Katalin: A „trendiség” mocsara - [augusztus] 142. p.

METZ Katalin: A szellem és a lélek katarzisa – [április] 161. p.

METZ Katalin: Purcarete és Lars Trier poklai - [június] 179. p.

METZ Katalin: Újgazdagok a magyar valóságban - [február] 156. p.

METZ Katalin: Vidoran az élet visszásságairól - [október] 139. p.

MEZEY Katalin: Az egyetemesség forrásvidéke. - [február] 129. p.

MOHÁS Lívia: Az utolsó mérföldről - [június] 91. p.

MURÁDIN Jenő: Bánffy Miklós, a rajzoló és illusztrátor - [június] 120. p.

ŐRY KOVÁCS Katalin: Magyarok Jaraguá do Sulban. 1. rész - [június] 103. p.

ŐRY KOVÁCS Katalin: Magyarok Jaraguá do Sulban. 2. rész - [augusztus] 101. p.

R. SZABÓ Ernő: Helyzetkép, 2007. Kerekasztal-beszélgetés a kortárs magyar képzőművészet helyzetéről - [április] 72. p.

SALAMON László: A kétkamarás parlamentről - [október] 31. p.

SEMJEN Zsolt: Egyház, politika, egyházpolitika... - [február] 53. p.

SÜLE Ferenc: Lélekgyógyítás és spiritualitás I. - [október] 38. p.

SÜLE Ferenc: Lélekgyógyítás és spiritualitás. 2. - [december] 64. p.

SZAKOLCZAI György: A titkosszolgálatok, a keresztény szervezkedések és a részleges megállapodás a Vatikánnal - [augusztus] 84. p.

SZEBENI Géza, M.: A Mindszenty-ügyek. 1. rész - [december] 79. p.

SZEKFŰ Gyula: A szabadság fogalma - [április] 145. p.

SZILÁGYI Márton: Baljós árnyak. Az Iparművészeti Múzeum körüli botrány művelődéspolitikai kontextusa - [április] 47. p.

SZILÁGYI Márton: Válasz Baán Lászlónak - [október] 173. p.

TAKÁCS Imre. Múzeumok válaszúton. Közgyűjteményekről a Zsigmond-kiállítás apropóján – [december] 100. p.

TASNÁDI Gábor: Toll- és ínyesmesterség. Szakácskönyv „az irodalmi örömök régiójában” és a cenzúra árnyékában (Magyar Elek: Az ínyesmester szakácskönyve. Bp., 2000) - [június] 169. p.

TÓTH Klára: „Ölnek, ha nem ölelnek” - [október] 144. p.

TÓTH Klára: Fövenyóra - [június] 183. p.

TÓTH Klára: Nem a hazugság győzött - [augusztus] 145. p.

TÓTH Klára: Több, mint krimi - [december] 167. p.

TÓTH Klára: Túl a filmen (Bollók Csaba: Iszka utazása) - [február] 159. p.

TÖRÖK Bálint: Esterházy Mária naplója - [április] 150. p.

TÖRÖK Bálint: Hozzászólás. 1956 amerikai szemmel - Mindszenty és Barankovics - [február] 186. p.

TÖRÖK Bálint: Két ellenálló katonatiszt. Emlékezés Kudar Lajosra és Mikó Zoltánra - [augusztus] 63. p.

TÖRÖK Bálint: Még egyszer Farkas Ferencről - [október] 169. p.

TÖRÖK Bálint: Nemzeti radikalizmus? - [december] 191. p.

VARGA Csaba: Közös felelősségünk a jogért - [április] 94. p.

VARGHA Bálint Tamás: A villám, a tél, a sakál. Varga Csaba jogbölcseleti kérdésfelvetéséről (Varga Csaba: Jogállami? Átmenetünk? Pomáz, 2007.) - [június] 163. p.

VASY Géza: Illyés Gyula az ezredfordulón - [február] 115. p.

VEINSTEIN, Gilles: Megjegyzések az Oszmán Birodalom európai határairól (14-18. század) - [február] 93. p.

VÍGH Károly: Az amerikai magyar emigráció - ahogy én láttam 1980-ban - [április] 109. p.


 

A MAGYAR SZEMLE TEMATIKUS MUTATÓJA

 

2008


 

Belpolitika

BAROSS GÁBOR TÁRSASÁG: Állásfoglalás a hazai birtokrendszerről, birtokpolitikáról - [június] 211. p.

BAROSS GÁBOR TÁRSASÁG Állásfoglalása a hazai energiaellátási kérdésben és a nemzeti vagyonról - [december] 194. p.

GÁSPÁR G. János: „A gazdaság!” és valami más - [augusztus] 153. p.

GÁSPÁR G. János: Gödörben - [február] 161. p

GÁSPÁR G. János: Hazugságok ára - [december] 175. p.

GÁSPÁR G. János: Két hónapos éjszaka a népszavazás után - [június] 189. p.

GÁSPÁR G. János: Miről szólt a népszavazás - [április] 164. p.

GÁSPÁR G. János: Búcsú a miniszterelnöktől - [október] 146. p.

KERTÉSZ Gábor: Szabad mandátum kontra frakciófegyelem - [augusztus] 45. p.

SALAMON László: A kétkamarás parlamentről - [október] 31. p.

TÖRÖK Bálint: Nemzeti radikalizmus? - [december] 191. p.


 

Beszélgetés

GRÓH Gáspár: Civilek a nemzetpolitikában. Születésnapi beszélgetés Halzl Józseffel, a Rákóczi Szövetség elnökével - [december] 53. p.

GRÓH Gáspár: Összetartozó világok. Beszélgetés Balog Zoltánnal - [április] 9. p.

R. SZABÓ Ernő: Helyzetkép, 2007. Kerekasztal-beszélgetés a kortárs magyar képzőművészet helyzetéről - április] 72. p.


 

Biztonságpolitika

KISS Álmos Péter: Az új terrorizmus - [június] 61. p.


 

Egyház, egyházpolitika

FÁY Zoltán: A pápa szíve - [október] 128. p.

FÁY Zoltán: Assisi áhítat - [június] 160. p.

FÁY Zoltán: Egyház a válságban - [december] 159. p.

FÁY Zoltán: Glóbusz-problémák és a Vatikán - [február] 146. p.

FÁY Zoltán: Kettős pofon - [augusztus] 150. p.

FÁY Zoltán: Tudomány, ateizmus, tudományos ateizmus - [április] 153. p.

GRÓH Gáspár: Összetartozó világok. Beszélgetés Balog Zoltánnal - [április] 9. p.

SEMJÉN Zsolt: Egyház, politika, egyházpolitika... - [február] 53. p.


 

Emlékezés

HERCZEGH Géza: In memoriam Géczi Lajos (1926. V. 30. - 2008. VIII. 14.) - [október] 165. p.

MAGYAR SZEMLE Szerkesztősége: Fasang Árpád 1942–2008 - [április] 181. p.

BABITS Mihály: Erkölcs és iskola - [december] 134. p.

CZAKÓ Gábor: Nyelvünk ős-számtudománya - [április] 129. p.

FÜLEP Lajos: Pusztul-e a magyarság? - [augusztus] 126. p.

GRANASZTÓI György: Harag és düh - [április] 3. p.

GRANASZTÓI György: Haszontalan, örök érzések - [február] 3. p.

GRANASZTÓI György: Kilátás a válsághegyről - [december] 3. p.

GRÓH Gáspár: Nosztalgia vagy emlékezés? - [június] 3. p.

JUNG, Carl Gustav: Az alkímiai konjunkció - [február] 136. p.

KAISER, Hans: Egy magyarul európai élet. Méltatás Mádl Ferencről a Wartburg-díj átadásán - [február] 7. p.

KODOLÁNYI Gyula: Középületek, államiság, állam - [augusztus] 3. p.

LÁSZLÓFFY Aladár: A szalmaláng s az erdőtűz között. Szilágyi István hetvenéves - [október] 109. p.

LÁSZLÓFFY Aladár: Kant, kantin, karantin – [augusztus] 118. p.

LÁSZLÓFFY Aladár: Szél-jegyzetek avagy az „öntudat kopár öröme” - [június] 139. p.

MÁRAI Sándor: Ajándék a végzettől - [október] 107. p.

MEZEY Katalin: Az egyetemesség forrásvidéke. - [február] 129. p.

MOHÁS Lívia: Az utolsó mérföldről - [június] 91. p.

SZEKFŰ Gyula: A szabadság fogalma - [április] 145. p.


 

Építészet

KUBINSZKY Mihály: Az Orczy tér - [április] 158. p.

KUBINSZKY Mihály: Bécsben főpályaudvar épül - [december] 167. p.

KUBINSZKY Mihály: Egynapos látogatás Ptuj-Poetovióba - [június] 176. p.

KUBINSZKY Mihály: Száz éve született Granasztói Pál - [december] 141. p.


 


 

Film

TÓTH Klára: „Ölnek, ha nem ölelnek” - [október] 144. p.

TÓTH Klára: Fövenyóra - [június] 183. p.

TÓTH Klára: Nem a hazugság győzött - [augusztus] 145. p.

TÓTH Klára: Több, mint krimi - [december] 167. p.

TÓTH Klára: Túl a filmen (Bollók Csaba: Iszka utazása) - [február] 159. p.


 

Gazdaság

BOD Péter Ákos: A szegények bankja - [október] 155. p.

BOD Péter Ákos: A válság, amit elkerülhettünk volna - [december] 183. p.

BOD Péter Ákos: Kik azok a spekulánsok, és mit akarnak? - [augusztus] 162. p.

BOD Péter Ákos: Mialatt minálunk a változatlan fortyog... - [február] 169. p.

BOD Péter Ákos: Polgár-teremtés - [április] 172. p.

BOD Péter Ákos: Reform? - [június] 195. p.

CSABA László: Merre tovább, Európa? - [június] 35. p.

KÁDÁR Béla: Bűnbeesés után megújhodásra várva - [december] 10. p.

MELLÁR Tamás: A mai válság természetrajzához - [december] 19. p.


 

Irodalomtörténet

DOMOKOS Mátyás levele Csernus Tiborhoz (Sebestyén Ilona közlése) - [február] 133. p.

GRÓH Gáspár: Egy polgár „vallomása és búcsúja” (Granasztói Pál: Vallomás és búcsú) - [február] 138. p.

GRÓH Gáspár: Életmű a határon. Granasztói Pálról - [december] 147. p.

LÁSZLÓFFY Aladár: A szalmaláng s az erdőtűz között. Szilágyi István hetvenéves - [október] 109. p.

MAKKAI Sándor: Klasszikus magyar esszé. (Bánffy Miklós: Erdélyi történet. Erdélyi Helikon, 1940. 9-10.sz.) - [június] 127. p.

MEZEY Katalin: Az egyetemesség forrás vidéke. - [február] 129. p.

VASY Géza: Illyés Gyula az ezredfordulón - [február] 115. p.


 

Jog, jogtudomány

BERMAN, Harold J.: Világjog - A Szentlélek ökumenikus jogrendszere - [augusztus] 7. p.

VARGA Csaba: Közös felelősségünk a jogért - [április] 94. p.

VARGHA Bálint Tamás: A villám, a tél, a sakál. Varga Csaba jogbölcseleti kérdésfelvetéséről (Varga Csaba: Jogállami? Átmenetünk? Pomáz, 2007.) - [június] 163. p.


 

Képzőművészet

DVORSZKY Hedvig: A magyar festészet napja - [október] 132. p.

KESERŰ Katalin: Egy műhelyről és a művészet társadalmi jelenlétéről. Könyvbemutató (Üzenet. A Gödöllői Iparművészeti Műhely 10 éves, jubileumi kiállítása. Szerk. Kecskés József, Katona Szabó Erzsébet. Gödöllő, 2008.) - [december] 136. p.

KESERŰ Katalin: Érték, művészet - [április] 85. p.

LÓSKA Lajos: Textiles rajzok – rajzos textilek. Hauser Beátáról - [augusztus] 139. p.

MURÁDIN Jenő: Bánffy Miklós, a rajzoló és illusztrátor - [június] 120. p.

P. SZABÓ Ernő: Helyzetkép, 2007. Kerekasztal-beszélgetés a kortárs magyar képzőművészet helyzetéről - [április] 72. p.


 

Könyvismertetés

FERCH Magda: Homlokunktól fölfelé. Domokos Mátyás könyvéről (Domokos Mátyás: A metafizikus költészetről. Rádió-előadás. Albert Zsuzsa utószavával. Nap Kiadó, Bp., 2008.) - [október] 112. p.

GRÓH Gáspár: „Amit megéltem, az voltam én”. Csoóri Sándor nem rejtett önarcképe - [augusztus] 128. p.

GRÓH Gáspár: Sorsrakészség. Görömbei András új kötetéről (Görömbei András: Azonosságtudat, nemzet, irodalom. Nap Kiadó, Bp., 2008.) - [október] 116. p.

TASNÁDI Gábor: Toll- és ínyesmesterség. Szakácskönyv „az irodalmi örömök régiójában” és a cenzúra árnyékában (Magyar Elek: Az ínyesmester szakácskönyve. Bp., 2000) - [június] 169. p.


 

Közlekedés

KUBINSZKY Mihály: A helyiérdekű vasutak országos jelentősége - [február] 151. p.


 

Kultúrpolitika

FERCH Magda: Szellemi vagyonvesztés. L. Simon László kötetéről (L. Simon László: Versenyhátrány. A /kultúr/politika fogságában. Bp. 2007.) - [augusztus] 135. p.


 

Külpolitika

BRENNER János: Német bizonytalanságok- [június] 185. p.

GRANASZTÓI György: A magyar külkapcsolati stratégia kulturális keretéről - [június] 7. p.

GYULAI György: Két választás Közép-Európában - [február] 176. p.

JESZENSZKY Géza: Kényszerpálya, alternatíva és bűnbakok a 20. század magyar külpolitikájában - [június] 17. p.

MOHÁS Lívia: Az utolsó mérföldről - [június] 91. p.

SÜLE Ferenc: Lélekgyógyítás és spiritualitás 1. - [október] 38. p.

SÜLE Ferenc: Lélekgyógyítás és spiritualitás 2. - [december] 64. p.


 

Múzeum

BAÁN László: Kis Magyar Projekció. Válasz Szilágyi Mártonnak - [augusztus] 174. p.

BÖRSCH-SUPAN, Helmut: Műemlékvédelem és múzeumügy - [december] 126. p.

FERCH Magda: Újabb pert indít az Iparművészeti Múzeum leváltott főigazgatója - [augusztus] 185. p.

MAGYAR SZEMLE Szerkesztőség jegyzete - [augusztus] 189. p.

SZILÁGYI Márton: Baljós árnyak. Az Iparművészeti Múzeum körüli botrány művelődéspolitikai kontextusa - [április] 47. p.

SZILÁGYI Márton: Válasz Baán Lászlónak - [október] 173. p.

TAKÁCS Imre. Múzeumok válaszúton. Közgyűjteményekről a Zsigmond-kiállítás apropóján - [december] 100. p.


 

Nemzetpolitika

GRÓH Gáspár: Civilek a nemzetpolitikában. Születésnapi beszélgetés Halzl Józseffel, a Rákóczi Szövetség elnökével - [december] 53. p.

KULIN Ferenc: Szempontok egy nemzetpolitikai stratégiához. 1. rész - [augusztus] 24. p.

KULIN Ferenc: Szempontok egy nemzetpolitikai stratégiához 2. rész - [október] 9. p.

 

 

Nyelvtudomány

CZAKÓ Gábor: Nyelvünk ős-számtudománya - [április] 129. p.


 

Pedagógia, oktatás

DEME Tamás: Ha a világnézet is pótlék lesz... avagy a felnőtté nem váló társadalom - [február] 71. p.


 

Színház

METZ Katalin: A „trendiség” mocsara - [augusztus] 142. p.

METZ Katalin: A szellem és a lélek katarzisa - [április] 161. p.

METZ Katalin: Purcarete és Lars Trier poklai - [június] 179. p.

METZ Katalin: Újgazdagok a magyar valóságban - [február] 156. p.

METZ Katalin: Vidoran az élet visszásságairól - [október] 139. p.


 

Történelem

BALLA Bálint: Intellektuális és tudományos illetékesség. Kende Péter nyolcvanéves (A párizsi toronyőr - Kende Péter 80. születésnapjára. Szerk. Gábor György, Márton László, Vásárhelyi Mária, Volosin Hédi. Budapest, 2007.) - [december] 163. p.

CSESZKA Éva: Gazdasági perek a Rákosi-rendszerben - [december] 30. p.

EGEDY Gergely: Az amerikai konzervativizmus gyökerei: „a föderalista” és John Adams - [február] 18. p.

GRANASZTÓI György: Így láttam... Megjegyzések Granasztói Pál naplórészletéhez - [október] 67. p.

GRANASZTÓI Pál: Patriótává forrósított. Visszaemlékezés 1956 októberére - [október] 72. p.

HAAS György: A magyar demokrácia diplomatája: Auer Pál - [október] 83. p.

HAAS György: Egyoldalú, fegyveres határrevízió a déli végeken - [április] 121. p.

ILLYÉS Mária: Bisztrai Farkas Ferenc emlékezete (Aki nem ír, hanem úr - Bisztrai Ferenc emlékezete - Tanulmányok, visszaemlékezések, dokumentumok. Válogatta és szerkesztette Farkas Judit. Bp., 2007.) - [június] 151. p.

JESZENSZKY Géza: A nemzetnevelő történetíró. 125 éve született Szekfű Gyula - [október] 3. p.

JESZENSZKY Géza: Kényszerpálya, alternatíva és bűnbakok a 20. század magyar külpolitikájában - [június] 17. p. KISS Sándor, M.: A lét terei. Menczer Gusztáv könyvéről. I. rész - [április] 31. p.

KISS Sándor, M.: A lét terei. Menczer Gusztáv könyvéről II. - [június] 76. p.

MATTHEWS, John P. C.: A Nyugat titkos szellemi Marshall-terve. II. rész - [február] 41. p.

ŐRY KOVÁCS Katalin: Magyarok Jaraguá do Sulban. 1. rész - [június] 103. p.

ŐRY KOVÁCS Katalin: Magyarok Jaraguá do Sulban. 2. rész - [augusztus] 101. p.

SZAKOLCZAI György: A titkosszolgálatok, a keresztény szervezkedések és a részleges megállapodás a Vatikánnal - [augusztus] 84. p.

SZEBENI Géza, M.: A Mindszenty-ügyek. 1. rész - [december] 79. p.

TÖRÖK Bálint: Esterházy Mária naplója - [április] 150. p TÖRÖK Bálint: Hozzászólás. 1956 amerikai szemmel - Mindszenty és Barankovics - [február] 186. p.

TÖRÖK Bálint: Két ellenálló katonatiszt. Emlékezés Kudar Lajosra és Mikó Zoltánra - [augusztus] 63. p.

TÖRÖK Bálint: Még egyszer Farkas Ferencről - [október] 169. p.

TÖRÖK Bálint: Nemzeti radikalizmus? - [december] 191. p.

VEINSTEIN, Gilles: Megjegyzések az Oszmán Birodalom európai határairól (14-18. század) - [február] 93. p.

VÍGH Károly: Az amerikai magyar emigráció - ahogy én láttam 1980-ban - [április] 109. p.« vissza