Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NMI
Hungarian Review

A Magyar Szemle tematikus és betűrendes mutatója 2010

 

A MAGYAR SZEMLE TEMATIKUS ÉS BETŰRENDES MUTATÓJA

 

2010

 

Kiadja a Magyar Szemle Alapítvány

Főszerkesztő: Kodolányi Gyula


 

TEMATIKUS MUTATÓ


 

Belpolitika

BOD Péter Ákos: Az új kormány teendői - mindannyiunk teendői - [június] 8. p.

BOD Péter Ákos: Kormányszerkezet és kormányzási felfogás. Az első hetek benyomásai - [augusztus] 182. p.

GÁSPÁR G. János: Csak a baj van meg gyorsan – [október] 180. p.

GÁSPÁR G. János: Egyszer volt egy rendszerváltás... És? - [február] 144. p.

GÁSPÁR G. János: És most hova? Mihez kezd a Fidesz a győzelmek után? - [december] 160. p.

GÁSPÁR G. János: Fordulóban - [április] 156. p.

GÁSPÁR G. János: Szimbólum és valóság - [augusztus] 174. p.

GRANASZTÓI György: Mi történt itt? A politikum újraalkotása - [október] 9. p.

GRÓH Gáspár: Különös választás - [június] 17. p.

JESZENSZKY Géza: Trianon túlhaladása - [június] 151. p.

KULIN Ferenc: Győzelem - [június] 3. p.


 

Beszélgetés

CSÓTI György: A magyarság jogállapota Erdélyben. Beszélgetés Újvári Ferenccel - [április] 16. p.

CSÓTI György: Megtartani a hitet és a magyarságot. Beszélgetés Tempfli Józseffel - [február] 64. p.

ELEK István: A rendszerváltó évekről. Beszélgetés Kodolányi Gyulával - [augusztus] 7. p.

GRANASZTÓI György - Kodolányi Gyula: A Béres-életprogram. Beszélgetés Béres Józseffel és Béres Klárával - [augusztus] 37. p.

ILLYÉS Mária: Az impresszionizmus sodrában. Beszélgetés Szinyei Merse Annával a magyar festészetről - [február] 97. p.

THORPE, Nick: Az Isten háta mögött. A kormány, az egyházak és a romák. Beszélgetés Balog Zoltánnal - [december] 41. p.


 

Egyház, egyházpolitika

CSÓTI György: Megtartani a hitet és a magyarságot. Beszélgetés Tempfli Józseffel - [február] 64. p.

FÁY Zoltán: A svájci minaretek - [február] 127. p.

FÁY Zoltán: Bűnök és bűnhődések - [június] 175. p.

FÁY Zoltán: Hitpiac Magyarországon - [december] 151. p.

FÁY Zoltán: Irányváltás - [augusztus] 164. p.

FÁY Zoltán: Iskolarombolás, iskolaépítés - [október] 169. p.

FÁY Zoltán: Katasztrófa és segítség. Haiti - [április] 144. p.

SÍPOS Gábor: Bánffy Miklós tevékenysége az erdélyi református egyházban - [június] 122. p.

THORPE, Nick: Az Isten háta mögött. A kormány, az egyházak és a romák. Beszélgetés Balog Zoltánnal - [december] 41. p.


 

Emlékezés

ELEK István: A rendszerváltó évekről. Beszélgetés Kodolányi Gyulával - [augusztus] 7. p.

GROH Gáspár: Minden? Semmi? Avagy két kép a rendszerváltás hőskorából - [február] 45. p.

GRÓH Gáspár: In memoriam Szent-Iványi Domokos - [október] 51. p.

HAAS György: Dessewffy Gyula, egy magyar girondista - [április] 38. p.

HAAS György: Egy távoli sír lakója. Bartha Albert - [december] 64. p.

KODOLÁNYI Gyula: Egy titkolt államférfi - [október] 3. p.

KULIN Ferenc: Antall József. Aggodalom és reménység - [augusztus] 20. p.

MÁDL Ferenc: Búcsú Herczegh Gézától - [április] 117. p.

MOLNÁR Edit: A Nagy Öregek. Emlékezések - [augusztus] 108. p.

SZÁVAI János: 1989. június 16. vagy azok a kivételes pillanatok - [április] 8. p.

TŐKÉS István: Emlékezés Bánffy Miklós grófra születésének 120. évfordulója alkalmából készült emléktáblája előtt - [június] 134. p.


 

Építészet, urbanisztika, környezetkultúra

ÁNGYÁN József: A vidék lehetőségei - [február] 25. p.

BODONYI Csaba: Fordítsuk meg az urbanizáció irányát! - [augusztus] 86. p.

BRENNER János: A délnyugati sarokban - [február] 139. p.

CSÁGOLY Ferenc: Környezetünk állapota és a szolidáris építészet - [február] 11. p.

KODOLÁNYI Gyula: Arculat, ízlés, szellem - [február] 7. p.

KRIZSÁN András: Helyi érték az ember - [augusztus] 75. p.

KUBINSZKY Mihály: A pasaréti templom jubileuma - [február] 137. p.

KUBINSZKY Mihály: A vasbeton évszázada - [április] 152. p.

KUBINSZKY Mihály: Adolf Loos kettős évfordulója - [október] 176. p.

KUBINSZKY Mihály: Gondolatok a Bauhausról - [december] 155. p.

KUBINSZKY Mihály: Posztumusz Ybl Miklós-díjak - [június] 179. p.

KUBINSZKY Mihály: Széchenyi István, az építő - [augusztus] 168. p.

LAPOSA József: A táj - [augusztus] 82. p.

MICHL József: Tata, Magyary-terv - [augusztus] 73. p.

NÓGRÁDI Zoltán: A vidék erőforrásai - [február] 35. p.

VARGA-ÖTVÖS Béla: A város válsága - a vidék jövője - [február] 19. p.


 

Esszé

BERGSON, Henri: Teremtő fejlődés (részlet) – [december] 128. p.

BOD Péter Ákos: Antall József, és akiknek nem kellett - [augusztus] 3. p.

BOD Péter Ákos: Fohász mértéktartásért - [február] 3. p.

GRANASZTÓI György: Halál az úttesten. Lánglovagok és emlékhelyek - [április] 3. p.

GRÓH Gáspár: Az óvatlanság kora - [december] 3. p.

GRÓH Gáspár: Mit ránk hagytak a századok - [június] 144. p.

HAMVAS Béla: Huszonnyolcadik levél (Magyar Hüperion. Részlet) - [április] 123. p.

O'SULLIVAN, John: Magyarország földrajzi hátrányai (Ford. Kazanlár Szilvia) - [december] 16. p.

ORTEGA y GASSET, Jose: Renan - [augusztus] 142. p.

ROLLAND, Romain-Székely, Edmond Bordeaux összeáll.: Krédó - [február] 106. p.

SZÖRÉNYI László: Halfagylaltos hermeneutika - [június] 140. p.


 

Film

TÓTH Klára: A gyerekek figyelnek bennünket - [október] 173. p.

TÓTH Klára: Amerikás magyarok - [június] 172. p.

TÓTH Klára: Egy asszony a havason. Varga Katalin balladája - [február] 134. p.

TÓTH Klára: Örvényben - [december] 133. p.

TÓTH Klára: Történelmi lecke. A Biszku-filmről - [augusztus] 161. p.

VÁRNAGY Ildikó: Szeretem Robert Bressont - [december] 130. p.


 

Gazdaság

BAROSS GÁBOR TÁRSASÁG: Állásfoglalás Magyarország pénzügyi helyzetéről - [június] 188. p.

BOD Péter Ákos: Az új kormány teendői - mindannyiunk teendői - [június] 8. p.

BOD Péter Ákos: Gazdasági szuverenitás: volt-e, van-e, lehet-e? - [október] 188. p.

BOD Péter Ákos: Honnan hova jutott hazánk nyolc év alatt? - [április] 165. p.

BOD Péter Ákos: Nem szokványos gazdaságpolitikai intézkedések - [december] 167. p.

BOD Péter Ákos: Kényszerkormányzás - [február] 153. p.

PÁKOZDI Imre: „Széchenyi-terv: kamu vagy komoly?” - [október] 197. p.


 

Irodalom

GIBRAN, Khalil: A próféta. Részletek. (Ford. Tompa Mária) - [október] 155. p.


 

Irodalomtörténet, kritika

DÁVID Gyula: A kényelmetlen nagyúr - [június] 76. p.

FERCH Magda: Fülep Lajos levelezése. Vekerdi László recenziói - [június] 168. p.

GRÓH Gáspár: A sport mint létezésünk tükre. Borsi Kálmán Béla és N. Pál József könyvéről - [február] 107. p.

GRÓH Gáspár: Mélységben. Németh Magda könyvéről - [augusztus] 144. p.

MÁRKUS Béla: Szembeállítások és szembesítések. Széchenyi Ágnes Lélegzetvétel című könyvéről - [február] 74. p.

MONOSTORI Imre: Illyés Gyula, a plebejus költő. Vasy Géza Illyés-könyvéről - [december] 50. p.

OROSZ István: Üzenetek. Változatok William Shakespeare szonettjeire - [október] 128. p.

VÁRADI-KUSZTOS Györgyi: Dániel kerestetik! Gondolatok Bánffy Miklós Erdélyi története és Dániel 5. könyvének kapcsolatáról - [június] 93. p.


 

Jogtudomány

PÁKOZDI Imre: Appel! Veszélyes ítélet Strasbourgban - [június] 184. p.

SÁRY Pál: Az etruszk vallástól a posztmodem jogelméletekig. Szmodis Jenő könyvéről - [augusztus] 154. p.

SZMODIS Jenő: A jog és a vallás szükségszerű kapcsolatáról - [október] 112. p.

SZMODIS Jenő: Van kiút az útvesztőből? (Prugberger Tamás: Globalizáció, neoliberalizmus és a jog) – [április] 139. p.


 

Képzőművészet, művészettörténet

GRÓH Gáspár: Könnyet aprítani a vízbe. Szalay Lajos levelezése - [október] 157. p.

ILLYÉS Mária: Az impresszionizmus sodrában. Beszélgetés Szinyei Merse Annával a magyar festészetről - [február] 97. p.

NAGY Ildikó: A művészet él! In memoriam Körösényi Tamás - [december] 136. p.

OROSZ István: Üzenetek. Változatok William Shakespeare szonettjeire - [október] 128. p.

PROKOPP Mária: Botticelli Esztergomban - [április] 87. p.

SÜMEGI György: Elemek 1956 képtárából - [október] 146. p.

SZEBENI Zsuzsa: Az „ákombákom-firkától” a modem tervezőig. Bánffy Miklós korai grafikai munkái - [június] 109. p.


 

Kiáltvány, állásfoglalás

BAROSS GÁBOR TÁRSASÁG: Állásfoglalás a közigazgatási rendszer átalakításáról - [december] 183. p.

BAROSS GÁBOR TÁRSASÁG: Állásfoglalás Magyarország pénzügyi helyzetéről - [június] 188. p.


 

Kisebbség

BÁTHORY János: Magyar cigánypolitika - [augusztus] 91. p.

CSÓTI György: A magyarság jogállapota Erdélyben. Beszélgetés Újvári Ferenccel - [április] 16. p.

ROMANO RÁCZ Sándor: Miért nincs a cigányoknak történelemtudata? - [június] 64. p.

THORPE, Nick: Az Isten háta mögött. A kormány, az egyházak és a romák. Beszélgetés Balog Zoltánnal - [december] 41. p.


 

Közgyűjtemény

VÖLGYESI Orsolya: Tudományos közintézetek vagy köz- művelődési intézmények? - [április] 105. p.


 

Külpolitika

EGEDY Gergely: Közpolgári konzervativizmus? A civil társadalom a poszt-thatcheri brit konzervativizmusban - [október] 29. p.

EGEDY Gergely: Neokonzervativizmus Amerikában: Egy ellenforradalom kisiklása - [április] 125. p.

GYULAI György: Szlovákiai választások - majdnem változások - [augusztus] 189. p.


 

Riport

THORPE, Nick: Feljegyzések egy vörös bolygóról. Magyar- ország történetének legsúlyosabb katasztrófája (Ford. Kazanlár Szilvia) - [december] 30. p.


 

Színház

METZ Katalin: Bibliai hősök és bohémek - [április] 148. p.

METZ Katalin: Démoni virtuóz és miseszerző abbé - [december] 121. p.

METZ Katalin: Variációk a világválságra - tegnap és ma - [február] 130. p.


 

Történelem

BABIRAK Hajnalka: Oroszország Georgia elleni háborúja. 1. rész - [augusztus] 121. p. - 2. rész - [október] 97. p.

DÁVID Gyula: A kényelmetlen nagyúr - [június] 76. p.

EGEDY Gergely: Neokonzervativizmus Amerikában: Egy ellenforradalom kisiklása - [április] 125. p.

ELEK István: A rendszerváltó évekről. Beszélgetés Kodolányi Gyulával - [augusztus] 7. p.

ERŐS Vilmos: Hóman Bálint és a historiográfia - [december] 90. p.

ERŐS Vilmos: Szekfű historiográfiai koncepciója - [február] 51. p.

GRÓH Gáspár: Mélységben. Németh Magda könyvéről - [augusztus] 144. p.

HAAS György: Dessewffy Gyula, egy magyar girondista - [április] 38. p.

HAAS György: Egy távoli sír lakója. Bartha Albert - [december] 64. p.

JESZENSZKY Géza: Trianon túlhaladása - [június] 151. p.

KEREPESZKI Róbert: A „harmincharmadik nemzedék”. Ujváry Gábor könyvéről - [december] 144. p.

KISS Sándor, M.: Önmagába zárt történelem. Haas György Nagy Ferenc-könyvéről - [október] 76. p.

KULIN Ferenc: Antall József. Aggodalom és reménység - [augusztus] 20. p.

MÁDL Ferenc: A magyarok békés forradalma az Antall- kormány idején - [december] 8. p.

MÁRKUS Béla: Szembeállítások és szembesítések. Széchenyi Ágnes Lélegzetvétel című könyvéről - [február] 74. p.

ŐZE Sándor: Nemzeti helyzetértékelés Németh László és Bibó István gondolkodásában - [április] 64. p.

PETRIK Béla: Egy meghiúsult találkozó - [június] 26. p.

SÍPOS Gábor: Bánffy Miklós tevékenysége az erdélyi református egyházban - [június] 122. p.

SOMORJAI Ádám: Pax et Iustitia osculabuntur? Mindszenty bíboros és az igazságosság Kelet-Közép-Európában - [április] 53. p.

SZAKOLCZAI György: Kétféle mérce. Pallos László könyvéről - [február] 121. p.

SZEBENI Géza, M.: Kádár János és VI. Pál találkozója - [december] 68. p.

SZEBENI Géza, M.: Néhány újabb lap a Mindszenty-ügy történetéhez - [augusztus] 117. p.

TÖRÖK Bálint: A Felvidék elvesztése. Popély Gyula könyvéről - [augusztus] 151. p.

TÖRÖK Bálint: Félelembe zárt múlt. Gyömrő - [október] 165. p.

TÖRÖK Bálint: Képviselte-e Nagy Ferenc a magyar érdekeket? - [február] 164. p.

TÖRÖK Bálint: Remény, aggodalom. Kulin Ferenc Antall- cikkéhez - [december] 177.

TÖRÖK Bálint: Trianon magyar szemmel (Bryan Cartledge könyvéről) - [június] 162. p.

ÚJVÁRI Gábor: „Élt ötvenhét évet, dolgozott egy évszázadnyit”. Klebelsberg Kunó (1875-1932) megítéléséről és időszerűségéről. 1. rész - [április] 25. p. 2. rész - [június] 47. p.


 

Zene

BERLIOZ, Hector: Hangverseny Pesten, 1846. febr. 6. (Részlet Hector Berlioz Emlékirataim című művéből) - [június] 149. p.

GRÓH Gáspár: Ne felejtsük a nótát! Sárosi Bálint antológiája - [április] 133. p.

HAMBURGER Klára: „Bátor hittel”... Liszt Ferenc kétszázadik születésnapja elé - [december] 107. p.

METZ Katalin: Démoni virtuóz és miseszerző abbé - [december] 121. p.


 


 

SZERZŐK BETŰRENDBEN


 


 

ÁNGYÁN József: A vidék lehetőségei - [február] 25. p.

BABIRÁK Hajnalka: Oroszország Georgia elleni háborúja. 1. rész - [augusztus] 121. p. - 2. rész - [október] 97. p.

BALOG Zoltán: Az Isten háta mögött. A kormány, az egyházak és a romák. Nick Thorpe interjúja - [december] 41. p.

BAROSS GÁBOR TÁRSASÁG: Állásfoglalás a közigazgatási rendszer átalakításáról - [december] 183. p.

BAROSS GÁBOR TÁRSASÁG: Állásfoglalás Magyarország pénzügyi helyzetéről - [június] 188. p.

BÁTHORY János: Magyar cigánypolitika - [augusztus] 91. p.

BERGSON, Henri: Teremtő fejlődés (részlet) – [december] 128. p.

BERLIOZ, Hector: Hangverseny Pesten, 1846. febr. 6. (Részlet Hector Berlioz Emlékirataim című művéből) - [június] 149. p.

BOD Péter Ákos: Antall József, és akiknek nem kellett - [augusztus] 3. p.

BOD Péter Ákos: Az új kormány teendői - mindannyiunk teendői - [június] 8. p.

BOD Péter Ákos: Fohász mértéktartásért - [február] 3. p.

BOD Péter Ákos: Gazdasági szuverenitás: volt-e, van-e, lehet-e? - [október] 188. p.

BOD Péter Ákos: Honnan hova jutott hazánk nyolc év alatt? - [április] 165. p.

BOD Péter Ákos: Kormányszerkezet és kormányzási felfogás. Az első hetek benyomásai - [augusztus] 182. p.

BOD Péter Ákos: Nem szokványos gazdaságpolitikai intézkedések - [december] 167. p.

BOD Péter Ákos: Kényszerkormányzás - [február] 153. p.

BODONYI Csaba: Fordítsuk meg az urbanizáció irányát! - [augusztus] 86. p.

BRENNER János: A délnyugati sarokban - [február] 139. p.

CSÁGOLY Ferenc: Környezetünk állapota és a szolidáris építészet - [február] 11. p.

CSOTI György: A magyarság jogállapota Erdélyben. Beszélgetés Újvári Ferenccel - [április] 16. p.

CSÓTI György: Megtartani a hitet és a magyarságot. Beszélgetés Tempfli Józseffel - [február] 64. p.

DÁVID Gyula: A kényelmetlen nagyúr - [június] 76. p.

EGEDY Gergely: Közpolgári konzervativizmus? A civil társadalom a poszt-thatcheri brit konzervativizmusban - [október] 29. p.

EGEDY Gergely: Neokonzervativizmus Amerikában: egy ellenforradalom kisiklása - [április] 125. p.

ELEK István: A rendszerváltó évekről. Beszélgetés Kodolányi Gyulával - [augusztus] 7. p.

ERŐS Vilmos: Hóman Bálint és a historiográfia - [december] 90. p.

ERŐS Vilmos: Szekfű historiográfiai koncepciója - [február] 51. p.

FÁY Zoltán: A svájci minaretek - [február] 127. p.

FÁY Zoltán: Bűnök és bűnhődések - [június] 175. p.

FÁY Zoltán: Hitpiac Magyarországon - [december] 151. p.

FÁY Zoltán: Irányváltás - [augusztus] 164. p.

FÁY Zoltán: Iskolarombolás, iskolaépítés - [október] 169. p.

FÁY Zoltán: Katasztrófa és segítség. Haiti - [április] 144. p.

FERCH Magda: Fülep Lajos levelezése. Vekerdi László recenziói - [június] 168. p.

GÁSPÁR G. János: Csak a baj van meg gyorsan – [október] 180. p.

GÁSPÁR G. János: Egyszer volt egy rendszerváltás... És? - [február] 144. p.

GÁSPÁR G. János: És most hova? Mihez kezd a Fidesz a győzelmek után? - [december] 160. p.

GÁSPÁR G. János: Fordulóban - [április] 156. p.

GÁSPÁR G. János: Szimbólum és valóság - [augusztus] 174. p.

GIBRAN, Khalil: A próféta. Részletek. (Ford. Tompa Mária) - [október] 155. p.

GRANASZTÓI György-Kodolányi Gyula: A Béres-életprogram. Beszélgetés Béres Józseffel és Béres Klárával - [augusztus] 37. p.

GRANASZTÓI György: Halál az úttesten. Lánglovagok és emlékhelyek - [április] 3. p.

GRANASZTÓI György: Mi történt itt? A politikum újraalkotása - [október] 9. p.

GRÓH Gáspár: A sport mint létezésünk tükre. Borsi Kálmán Béla és N. Pál József könyvéről - [február] 107. p.

GRÓH Gáspár: Az óvatlanság kora - [december] 3. p.

GRÓH Gáspár: In memoriam Szent-Iványi Domokos - [október] 51. p.

GRÓH Gáspár: Könnyet aprítani a vízbe. Szalay Lajos levelezése - [október] 157. p.

GRÓH Gáspár: Különös választás - [június] 17. p.

GRÓH Gáspár: Mélységben. Németh Magda könyvéről - [augusztus] 144. p.

GRÓH Gáspár: Minden? Semmi? Avagy két kép a rendszerváltás hőskorából - [február] 45. p.

GRÓH Gáspár: Mit ránk hagytak a századok - [június] 144. p.

GRÓH Gáspár: Ne felejtsük a nótát! Sárosi Bálint antológiája - [április] 133. p.

GYULAI György: Szlovákiai választások - majdnem változások - [augusztus] 189. p.

HAAS György: Dessewffy Gyula, egy magyar girondista - [április] 38. p.

HAAS György: Egy távoli sír lakója. Bartha Albert - [december] 64. p.

HAMBURGER Klára: „Bátor hittel...” Liszt Ferenc kétszázadik születésnapja elé - [december] 107. p.

HAMVAS Béla: Huszonnyolcadik levél (Magyar Hüperion. Részlet) - [április] 123. p.

ILLYÉS Mária: Az impresszionizmus sodrában. Beszélgetés Szinyei Merse Annával a magyar festészetről - [február] 97. p.

JESZENSZKY Géza: Trianon túlhaladása - [június] 151. p.

KAZANLÁR Szilvia ford.: O'Sullivan, John: Magyarország földrajzi hátrányai - [december] 16. p.

KAZANLÁR Szilvia ford.: THORPE, Nick: Feljegyzések egy vörös bolygóról. Magyarország történetének legsúlyosabb katasztrófája - [december] 30. p.

KEREPESZKI Róbert: A „harmincharmadik nemzedék”. Ujváry Gábor könyvéről - [december] 144. p.

KODOLÁNYI Gyula - Granasztói György: A Béres-életprogram. Beszélgetés Béres Józseffel és Béres Klárával - [augusztus] 37. p.

KODOLÁNYI Gyula: A rendszerváltó évekről. Elek István beszélgetése - [augusztus] 7. p.

KODOLÁNYI Gyula: Arculat, ízlés, szellem - [február] 7. p.

KODOLÁNYI Gyula: Egy titkolt államférfi - [október] 3. p.

KRIZSÁN András: Helyi érték az ember - [augusztus] 75. p.

KUBINSZKY Mihály: A pasaréti templom jubileuma - [február] 137. p.

KUBINSZKY Mihály: A vasbeton évszázada - [április] 152. p.

KUBINSZKY Mihály: Adolf Loos kettős évfordulója - [október] 176. p.

KUBINSZKY Mihály: Gondolatok a Bauhausról - [december] 155. p.

KUBINSZKY Mihály: Posztumusz Ybl Miklós-díjak - [június] 179. p.

KUBINSZKY Mihály: Széchenyi István, az építő - [augusztus] 168. p.

KULIN Ferenc: Antall József. Aggodalom és reménység - [augusztus] 20. p.

KULIN Ferenc: Győzelem - [június] 3. p.

LAPOSA József: A táj - [augusztus] 82. p.

M. KISS Sándor: Önmagába zárt történelem. Haas György Nagy Ferenc-könyvéről - [október] 76. p.

MÁDL Ferenc: A magyarok békés forradalma az Antall-kormány idején - [december] 8. p.

MÁDL Ferenc: Búcsú Herczegh Gézától - [április] 117. p.

MÁRKUS Béla: Szembeállítások és szembesítések. Széchenyi Ágnes Lélegzetvétel című könyvéről - [február] 74. p.

METZ Katalin: Bibliai hősök és bohémek - [április] 148. p.

METZ Katalin: Démoni virtuóz és miseszerző abbé - [december] 121. p.

METZ Katalin: Variációk a világválságra - tegnap és ma - [február] 130. p.

MICHL József: Tata, Magyary-terv - [augusztus] 73. p.

MOLNÁR Edit: A Nagy Öregek. Emlékezések - [augusztus] 108. p.

MONOSTORI Imre: Illyés Gyula, a plebejus költő. Vasy Géza Illyés-könyvéről - [december] 50. p.

NAGY Ildikó: A művészet él! In memoriam Körösényi Tamás - [december] 136. p.

NÓGRÁDI Zoltán: A vidék erőforrásai - [február] 35. p.

O'SULLIVAN, John: Magyarország földrajzi hátrányai (Ford. Kazanlár Szilvia) - [december] 16. p.

OROSZ István: Üzenetek. Változatok William Shakespeare szonettjeire - [október] 128. p.

ORTEGA y GASSET, Jose: Renan - [augusztus] 142. p.

ŐZE Sándor: Nemzeti helyzetértékelés Németh László és Bibó István gondolkodásában - [április] 64. p.

PÁKOZDI Imre: „Széchenyi-terv: kamu vagy komoly?” Válasz Csillag István és Mihályi Péter cikkére - [október] 197. p.

PÁKOZDI Imre: Appel! Veszélyes ítélet Strasbourgban - [június] 184. p.

PETRIK Béla: Egy meghiúsult találkozó - [június] 26. p.

PROKOPP Mária: Botticelli Esztergomban - [április] 87. p.

ROLLAND, Romain - Székely, Edmond Bordeaux összeáll.: Krédó - [február] 106. p.

ROMANO RÁCZ Sándor: Miért nincs a cigányoknak történelemtudata - [június] 64. p.

SÁRY Pál: Az etruszk vallástól a posztmodem jogelméletekig. Szmodis Jenő könyvéről - [augusztus] 154. p.

SÍPOS Gábor: Bánffy Miklós tevékenysége az erdélyi református egyházban - [június] 122. p.

SOMORJAI Ádám: Pax et Iustitia osculabuntur? Mindszenty bíboros és az igazságosság Kelet-Közép-Európában - [április] 53. p.

SÜMEGI György: Elemek 1956 képtárából - [október] 146. p.

SZAKOLCZAI György: Kétféle mérce. Pallos László könyvéről - [február] 121. p.

SZÁVAI János: 1989. június 16. vagy azok a kivételes pillanatok - [április] 8. p.

SZEBENI Géza, M.: Kádár János és VI. Pál találkozója - [december] 68. p.

SZEBENI Géza, M.: Néhány újabb lap a Mindszenty-ügy történetéhez - [augusztus] 117. p.

SZEBENI Zsuzsa: Az „ákombákom-firkától” a modem tervezőig. Bánffy Miklós korai grafikai munkái - [június] 109. p.

SZÉKELY, Edmond Bordeaux-Rolland, Romain összeáll.: Krédó - [február] 106. p.

SZMODIS Jenő: A jog és a vallás szükségszerű kapcsolatáról - [október] 112. p.

SZMODIS Jenő: Van kiút az útvesztőből? (Prugberger Tamás: Globalizáció, neoliberalizmus és a jog) – [április] 139. p.

SZÖRÉNYI László: Halfagylaltos hermeneutika – [június] 140. p.

TEMPFLI József: Megtartani a hitet és a magyarságot. Csóti György beszélgetése - [február] 64. p.

THORPE, Nick: Feljegyzések egy vörös bolygóról. Magyarország történetének legsúlyosabb katasztrófája (Ford. Kazanlár Szilvia) - [december] 30. p.

THORPE, Nick: Az Isten háta mögött. A kormány, az egyházak és a romák. Beszélgetés Balog Zoltánnal - [december] 41. p.

TÓTH Klára: A gyerekek figyelnek bennünket - [október] 173. p.

TÓTH Klára: Amerikás magyarok - [június] 172. p.

TÓTH Klára: Egy asszony a havason. Varga Katalin balladája - [február] 134. p.

TÓTH Klára: Örvényben - [december] 133. p.

TÓTH Klára: Történelmi lecke. A Biszku-filmről - [augusztus] 161. p.

TŐKÉS István: Emlékezés Bánffy Miklós grófra születésének 120. évfordulója alkalmából készült emléktáblája előtt - [június] 134. p.

TÖRÖK Bálint: A Felvidék elvesztése. Popély Gyula könyvéről - [augusztus] 151. p.

TÖRÖK Bálint: Félelembe zárt múlt (Politikai gyilkosságok Gyomron) - [október] 165. p.

TÖRÖK Bálint: Képviselte-e Nagy Ferenc a magyar érdekeket? - [február] 164. p.

TÖRÖK Bálint: Remény, aggodalom. Kulin Ferenc Antall- cikkéhez - [december] 177.

TÖRÖK Bálint: Trianon magyar szemmel (Brya Cartledge könyvéről) - [június] 162. p.

ÚJVÁRI Ferenc: A magyarság jogállapota Erdélyben. Csóti György beszélgetése - [április] 16. p.

ÚJVÁRI Gábor: „Élt ötvenhét évet, dolgozott egy évszázadnyit”. Klebelsberg Kunó (1875-1932) megítéléséről és időszerűségéről. 1. rész - [április] 25. p. - 2. rész - [június] 47. p.

VÁRADI-KUSZTOS Györgyi: Dániel kerestetik! Gondolatok Bánffy Miklós Erdélyi története és Dániel 5. könyvének kapcsolatáról - [június] 93. p.

VARGA-ÖTVÖS Béla: A város válsága - a vidék jövője - [február] 19. p.

VÁRNAGY Ildikó: Szeretem Róbert Bressont - [december] 130. p.

VÖLGYESI Orsolya: Tudományos közintézetek vagy közművelődési intézmények? - [április] 105. p.

 

Összeállította FÁY ZOLTÁN« vissza