Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NMI
Hungarian Review

A győr-kismegyeri Isteni Irgalmasság temploma

Négy és fél éves kemény munka nyomán, melyet Bartók Ferenc OSB, a templom plébánosa vezetett, elkészült Győr-Kismegyer, Győr déli elővárosának, kertvárosának temploma. A pannonhalmi főapátsághoz tartozik, Várszegi Asztrik főapát 2011. szeptemberben szentelte fel. A megyeri kis temető szélén, Napóleon 1809-ben vívott győztes csatájának hadszínteréhez és az ott emelt emlékműhöz is közel épült fel a 19. század óta ott álló kis kápolna mellett. Ez a kápolna a híveket már nem tudta befogadni, ezért volt szükség az új templomra.

Amikor ennek fényképét megláttam, azonnal elhatároztam, hogy meg kell néznem. Már a homlokzat monumentális pilléreinek diszkrét aszimmetriája, nemkülönben a templom épülettömegének szokatlan méretei-arányai érdekes-értékes megoldásra utaltak. Úgy érzem, hogy a látogatásom során tapasztaltak még várakozásomat is felülmúlták. Úgy tudnék találóan fogalmazni, hogy a templom belső tere építészeti élményt nyújt. Méretei, arányai szokatlanok, a templomtér belmagassága 14 méter! Néhány lépcsőfokkal emelt padlózaton áll az oltár, mögötte téglabordázattal mozgalmassá varázsolt falfelület mutatkozik. A rajta függő, hársfából faragott nagy feszület uralja a templomtér látványát. A feszületre kis tetőnyíláson át fény sugárzik. Az oltártól jobbra, az oldalsó fal ablakán át pillantás nyílik a régi kápolna tornyára, az ablak kávája ehhez igazodva lett sarkítva. A templomtér fenséges hatását az áttört főhomlokzaton át bevetődő fénysugarak fokozzák.

A templom kubusza és tere nagy hasábhoz hasonlít, a finom aszimmetria ennek merevségét teljesen feloldja: a tetőgerinc által meghatározott, a térben mutatkozó középvonallal párhuzamosan, de kissé oldalt vezet az út az oltárhoz. A bal oldali és jobb oldali padsorok ezért különböző szélességűek. Az aszimmetria a templom főhomlokzatán is megmutatkozik. A magas pillérek váltakozó távolságban állnak egymástól, de szinte nem is lehet észrevenni, hogy nem a középtengelyben van a bejárat. Erre a – még csak tervben és reményben élő – plébániaszárny csatlakoztatása miatt funkcionálisan is szükség volt. Kívül és belül jó hatást kelt ez a szokatlan megjelenés.

A templom egésze Szent Benedek regulájának a puritanizmusát tükrözi. Az oltár felett függő korpuszon kívül is értékes képzőművészeti alkotások egészítik ki a belső architektúrát. A tűz-zománcos Jézus-képpel díszített keresztelőkút és az ugyancsak tűzzománc technikával készült keresztút négyzet alakú stációi Hertai Mária festőművész értékes művészeti alkotásai. A térhez jól illeszkednek a hívők míves asztalosmunkáról tanúskodó padsorai és az egyszerű kocka alakú ülések, melyek a miséző pap és mellette a ministránsok üléseként szolgálnak. Történeti érték a barokk Mária-szobor, mely a templomtér bal oldali falát ékesíti.

Architektúra és képzőművészet együttese engem ebben a templomban arra a Hans Sedlmayr művészettörténésznek az Entstehung der gotischen Kathedrale című könyvében kifejtett gondolatára emlékeztet, mely szerint a középkorban a templomépítészet a mennyország ígéretével annak gyönyörűségét kívánta megelőlegezni.

A templom építésére 2004-ben meghívásos tervpályázatot hirdettek, két különböző felfogásból eredő koncepció vetélkedett egymással. Az először preferált tervet, mely a régi kápolna megszokott látványának respektálása érdekében az új templomot részben a terepszint alá süllyesztette volna, végül mégis elvetették és helyette a Balázs Mihály és Somogyi-Soma Katalin építészek által készített terv szerint építettek. Ez a megvalósított terv is értékeli a régi kápolna kedves látványát. Ezért is mondtak le a tervezők ennél a nagyon is határozott megjelenésű új templomnál torony építéséről. Mert – mint említettük – a kápolna tornyát a reá irányuló ablakkal vizuálisan bevonták az új templomba, a kápolna tornya így az új alkotásban is megjelenik. Az utcáról nézve pedig az új templom homlokzatára erősített, a párkány fölé emelkedő és így az égbe mutató kereszt helyettesíti a második tornyot.

A templom mögött, de attól mégis elválasztva helyezkedik el a kolumbárium. Ennek révén simul bele a templomtest az enyhén emelkedő terepbe, ennek révén csatlakozik a régi kis temetőhöz és néhány kerti lépcsőfokkal a kápolnához. A templomhoz illeszkedő plébániaépület a tervek szerint az utcavonaltól a templomig épülne fel, az utcáról lenne közvetlenül megközelíthető. Erre azonban még várni kell.

Úgy ítélem, hogy a mai magyar templomépítészetnek egyik igen figyelemreméltó alkotása, a pannonhalmi bencés szellemnek mintegy a városba érkezett futárja áll most Győr város déli peremén.« vissza